Chậu trồng sen đá dạng tô 8 cm gốm đất nung Bình Dương

8.000 

Danh mục: