Chậu miệng loe lớn trồng sen đá, xương rồng gốm đất nung

15.000 

Mã: VP-00550 Danh mục: